O mnie

Izabela Dąbrowska – Częstochowianka z urodzenia, wrocławianka z wyboru. W 2014 roku ukończyła filologię niemiecką o specjalności kulturoznawstwo. Jednak obcowania z kulturą wciąż było jej za mało. Niesamowita pasja oraz chęć wyrażania siebie poprzez ukochaną sztukę pchnęły Autorkę wystawy w objęcia kolejnej Alma Mater – tym razem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w pracowni profesora Leszka Mickosia. W 2017 r. utworzyła z przyjaciółmi artystyczny kolektyw, złożony z absolwentów wrocławskiej ASP – Grupę Ukrytą, której do dziś jest aktywnym członkiem.

Głównym tematem twórczości Izabeli Dąbrowskiej są akty kobiece, motywy przyrodnicze oraz sytuacyjne, gdzie z upodobaniem łączy geometryczne bryły z figuratywnymi postaciami ludzi i zwierząt. Pod względem technicznym jej malarstwo charakteryzuje żywa i odważna kolorystyka, a ulubioną techniką jest akryl na płótnie.

Artystka jest mocno związana z naturą, na której łonie stara się spędzać jak najwięcej czasu. Te momenty pomagają jej wyciszyć się, nabrać dystansu do codziennych spraw i otworzyć się na to, co nowe.

Warto wspomnieć, że wyraźną inspiracją dla malarstwa Izabeli Dąbrowskiej jest twórczość Franza Marca. Ów niemiecki ekspresjonista malował zwierzęta jako istoty bliższe naturze, a przez to i bliższe Bogu. Zwierzęta dla Marca były tym, czym dla artystów odrodzenia anioły: wysłannikami i świadectwami prawdy, piękna i łaski. W wielu pracach niemieckiego malarza i grafika pojawia się tęsknota za idealnym związkiem człowieka z naturą. Do tej tęsknoty odwołuje się również Izabela Dąbrowska.

Zapraszam do obejrzenia galerii.